Kalyon Ulaştırma | Kalyon Ulaştırma
Kalyon Trafik olarak, uzman kadromuz ile ulaşım, trafik, sinyalizasyon ve projelendirme konularında birçok yurtdışı firmanın Türkiye temsilciliklerini yapmaktayız.
566
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-566,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Kalyon Ulaştırma

ULAŞIM PLANLAMA VE OPTİMİZASYON PROJELERİ

Proje Departmanımızda hazırlanan statik, betonarme, mekanik, harita, köprü – alt geçit vb. sanat yapı projeleri, masterplan ve dahilinde bulunan Toplu Taşıma Optimizasyon Projeleri, Trafik Sirkülasyon Projeleri, Akıllı Kavşak Projeleri, Yol ve Kavşak Dizayn ve Uygulama Projeleri ile Kalyon Ulaşım uygulama öncesi çok yönlü proje hizmetleriyle müşterilerine işin tüm aşamalarında destek vermektedir.

 • Toplu Taşıma Otobüs Hatları Optimizasyonu  ve Rehabilitasyonu Projeleri
 • Mevcut Hatların İyileştirilmesi ve Önerilecek Yeni Hatların ve Bu Hatların Performans ve Verimliliğin  Arttırılması

ULAŞIM PROJELERİMİZ

Ulaşım Sistemi Projesinin ana amacı, çevre illerden aldığı göç, belediye sınırlarının gelişmesi, yeni yerleşim alanlarının oluşması ve kentte  kurulan üniversite nedeniyle toplu ulaşım talebi gün geçtikçe artan kentte, mevcut raylı sistem ile daha entegre bir ulaşım sistemi yaratmak ve gelecekte mevcut raylı sistemin uzatılması göz önüne alınarak, mevcut toplu taşıma sisteminin (otobüs) hat optimizasyonu ve rehabilitasyonunun gerçekleştirilmesidir.

Çalışma belediye sınırları içerisindeki mevcut raylı sistem ve tüm otobüs hatlarını kapsamaktadır.
Çalışmanın ana amacına ulaşabilmek amacıyla çalışmada aşağıda belirtilen aşamalar gerçekleştirilecektir.

1. Mevcut Ulaşım Altyapı Bilgilerin Toplanması
2. Mevcut Yolculuk Bilgilerinin Toplanması
3. Mevcut Ulaşım Altyapı ve Yolculuk Bilgilerinin(performanslarının ve verimliliklerinin) Değerlendirilerek, Sorunlar ve Darboğazların ortaya konulması
4. Toplu Ulaşım Modelinin kurularak mevcut Toplu Taşıma Hatlarının yolculuk talebi açısından değerlendirilmesi
5. Mevcut Sorun ve Darboğazlara çözüm üretilmesi, Toplu Taşıma Sisteminin Entegrasyonu ile Hat ve Durak Optimizasyonunun gerçekleştirilerek Önerilerin sunulması
6. Şehrin gelecekteki gelişeme öngörüleri (imar planı değişiklikleri, toplu konut alanları, olası yeni üniversite alanları v.b gibi) ve raylı sistemin bölgesel genişleme ile ortaya çıkabilecek toplu ulaşım problemlerinin oluşturulan ulaşım modeli ile test edilerek gelecekteki toplu taşıma sistemi hatları hakkında öneriler sunulması

ÇALIŞMALARIN AŞAMALARI

İdare tarafından coğrafi bilgi sistemine aktarılan ulaşım altyapı bilgileri (yol, mahalle sınırları, mahalle nüfusları) derlenip, düzenlenerek ulaşım bilgi sistemi oluşturulacaktır. Oluşturulacak ulaşım bilgi sistemi ilerideki aşamalarda ulaşım Modelinin oluşturulması için kullanılacaktır. Oluşturulacak ulaşım bilgi sistemi gelecekte oluşturulması planlanan kentsel altyapı(kanalizasyon, içme suyu, doğal gaz, telekomünikasyon, elektrik altyapısı) bilgi sisteminin de ana modülü olacaktır.

Mevcut ham yolculuk bilgilerinin alınarak değerlendirilmesidir. Değerlendirme her bir hat için toplu taşıma yolculuklarının hafta içi günlerdeki değişimi, gün içindeki saatlik değişi, gün içinde zirve saat ve zirve saat dışındaki değişimi, hafta sonu günlerindeki değişimin belirlenmesi şeklinde olacaktır. Bu aşamada ayrıca, yolculuk anketleri yapılacak olup, anket soruları, örneklem büyüklüğü ve anket yapılacak hatlar tespit edilecektir.

Elde edilen ulaşım altyapı bilgileri ve yolculuk bilgileri süperpoze edilerek, mevcut toplu taşıma sistemindeki olası sorunlu olan bölgeler ve darboğazlar Üçüncü aşamada belirlenecektir. Otobüs hat bazında ve tüm toplu taşıma sistemi bazında sorunlar ve darboğazlar değerlendirilecek ve idareye sunulacaktır.

Çalışmanın dördüncü aşaması mevcut ve yeni toplanan bilgiler vasıtasıyla toplu ulaşım modelinin oluşturulmasını içerecektir. Toplu ulaşım modeli şehirdeki her bir trafik bölgesi(mahalle) arasındaki yolculuk talebini ortaya koyacaktır. Toplu ulaşım modeli üzerine otobüs hatları ve raylı sistem hattı konularak, mevcut toplu ulaşım sistemi test edilecektir.

Toplu taşıma sisteminin mevcut durumu toplu ulaşım modeli üzerinden incelenerek, mevcut hatların optimizasyonu, durak aralıklarını toplu taşıma sistemi verimliliği üzerindeki etkileri ve otobüs hatlarının  mevcut raylı sistem ile entegrasyonu yapılacaktır.

Toplu taşıma sisteminde kısa ve orta vade için yapılması gereken rehabilitasyon çalışmaları için öneriler çalışmanın beşinci aşamasında belirtilecektir.

Çalışmanın son aşaması olan altıncı aşamada ise, şehrin ileride gelişecek potansiyel bölgeleri, toplu konut alanları, kentsel dönüşüm alanları, yeni kurulmakta olan ve kurulacak üniversiteler için ayrılan alanlar ile mevcut raylı sistemin uzanacağı bölgeler göz önüne alınarak, yeni yapılacak yol ve arterler düşünülerek, kentin nüfus artışları da tahmin edilerek,  2023 yılında toplu ulaşım sisteminin olması gereken durum, toplu ulaşım modeli kullanılarak tahmin edilecektir. Bu aşama ile geleceğin planlanması yapılmış olacaktır.

Çalışma kapsamında hem hat güzergahları sefer sayılarını belirlenmesi  hem de durak konum ve yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak 2 adet el kitabı hazırlanacaktır. Kentiçi toplu taşıma sistemlerinin işletme yönetmeliğinin hazırlanması konusunda da çalışılacaktır.

İdarenin kentiçi toplu taşıma konusundaki yapılanma eksikliklerinin ortadan kaldırılması, trafik ve ulaşım konularındaki görevlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi için belediyenin kentiçi toplu taşıma ile ilgili yönetici personelinin planlama kararları, teknik personelinin ise planlama ve uygulama konularında bilgilerinin arttırılması için en az üç gün boyunca sürecek ve İstanbul Teknik Üniversitesi, sarayolu ve trafik öğretim üyeleri tarafından eğitim seminerleri verilecektir.

ÇALIŞMALARIN SONUCU

Yapılacak çalışma sonucunda elde edilecekler ;

 • Ulaşım Altyapısı Bilgi Sisteminin Kurulması,
 • Mevcut Toplu Taşıma Sisteminin performansının ve verimliliğinin belirlenmesi,
 • Toplu Ulaşım Modelinin oluşturulması,
 • Kentiçinde mahaller arası mevcut yolculuk talebinin belirlenmesi,
 • Otobüs Hatlarının Optimizasyonu yapılması ve Raylı Sistemle Entegrasyonu
 • Durak Optimizasyonu gerçekleştirilmesi,
 • Kentin gelişme eğilimleri göz önüne alınarak 2023 yılı için Toplu Ulaşım
 • Sistemi öngörülerinin hazırlanması,
 • Raylı Sistemin, Otobüs Hatlarının Rehabilitasyonu ve Entegrasyonunun yapılması,
 • Hem Hat Güzergahları Sefer Sayılarını Belirlenmesi  hem de Durak Konum ve Yerlerinin Belirlenmesi ile ilgili olarak 2 adet el kitabının hazırlanması,
 • Kentiçi Toplu Taşıma Sistemlerinin İşletme Yönetmeliğinin hazırlanması konusunda da İdareye destek verilmesi,
 • Yönetici personelinin planlama kararları, Teknik personelinin ise planlama ve uygulama konularında bilgilerinin arttırılması için İstanbul Teknik Üniversitesi, Karayolu ve trafik Öğretim Üyeleri tarafından Eğitim Seminerleri verilmesi,
 • İdarenin gelecekte Toplu Ulaşım Planlamasını kendi teknik personeli ile gerçekleştirecek alt yapıya sahip olabilmesi,olarak özetlenebilir.

Bu videodaki trafik mühendisliği uygulamaları firmamıza aittir.

KAVŞAK TASARIMLARI VE UYGULAMA PROJELERİ

HEMZEMİN VE KATLI KAVŞAK TASARIMLARI:

KATLI KAVŞAK TASARIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

UYGULAMALARIMIZDAN BAZI ÖRNEKLER

KAYSERİ HAVAALANI KAVŞAĞI:

65 cm kalınlığında 690 metre uzunluğunda 27 metre tabliye genişliğindedir.

KAYSERİ HASTANE CADDESİ KATLI KAVŞAĞI KÖPRÜSÜ:

67 cm kalınlığında 830 metre uzunluğundadır.

KAYSERİ KARAYOLLARI KAVŞAĞI KÖPRÜSÜ:

52 cm kalınlığında 377 metre uzunluğundadır.

STATİK UYGULAMA PROJELERİ

Bu videodaki trafik mühendisliği uygulamaları firmamıza aittir.

YENİ ULAŞIM SİSTEMLERİ

Türkiye’ye yeniden gelen Trambüs öneri ve projeleri firmamız tarafından verilmiş olup tüm uygulama projeleri tarafımızdan yapılmıştır.